Exchange Server 2013 Managed Availability – Bölüm 4

closeBu yazı 4 yıl 2 ay 21 gün önce yayınlanmış olduğundan güncelliğini yitirmiş veya içeriğindeki bilgilerin geçerliliği kaybolmuş olabilir. Herhangi bir yanlış anlaşılmadan bu site sorumlu değildir.
 • Managed Availability – Bölüm 1’de Exchange Team tarafından alınan kararların ve Managed Availability yapısının nasıl planlandığını belirtmiştik.
 • Managed Availability – Bölüm 2’de Managed Availability ve Bileşenlerini genel olarak inceledik.
 • Managed Availability – Bölüm 3’de Health mailboxları inceledik.

Serimizin bu bölümünde Health Determination (Durum Belirleme) konusuna bakacağız.

Health Determination (Durum Belirleme)

Benzer ya da belirli bir bileşenin mimarilerine bağlı monitorler durumlarına (health set) göre biçimlendirilmek üzere birlikte gruplanır. Health set’in durumu her zaman health set içindeki değerlendirilen monitorlerin “en kötü”sü ile belirlenir. Belirli health set’ler içinde gruplanmış monitorler Get-MonitoringItemIdentity cmdlet kullanılarak belirlenebilir.

Durumu görüntülemek için , Get-ServerHealth ve Get-HealthReport cmdlets kullanılır. Get-HealthReport ham durum verileri üzerinde çalışırken ve güncel anlık durum bilgisi sağlarken; Get-ServerHealth ham durum datası edinmek için kullanılır. Bu cmdlet’ler farklı katmanlar üzerinde çalıştırılabilir:

 • Belirli bir server için health setlerce bölünerek  durumu gösterebilir.
 • Her bir monitorun durumunu görmek için belirli health setlerin içine girmekte kullanılır.
 • Belirli server setlerinin durumlarını özetlemek için kulanılır. (DAG members veya Load-balanced array of CAS)

Health setleri Health grupları olarak adlandırılan daha fonksiyonel birimlere gruplanmıştır. Dört tane Health Group vardır ve SCOM Management Portalında raporlama için kullanılır.

 1. Customer Touch Points (Müşteri Temas Noktaları) – tamamlayıcıları doğrudan gerçek zaman ve müşteri etkileşimleridir. (Örn: OWA)
 2. Service Components (Hizmet Bileşenleri) – doğrudan gerçek zaman ve müşteri etkileşimleri tamamlayıcısı değildir. (Örn: OAB generation)
 3. Server Components (Sunucu Bileşeleri) – Sunucu fiziksel kaynakları (Örn: disk, bellek)
 4. Dependency Availability (Bağımlılık Durumu) – Sunucunun bağlı olduklarını belirler (Örn: Active Directory)

Get-ServerHealth komutunu kullanarak sunucunuzun sağlık durumunu görebilirsiniz. Sonuç olarak Exchange 2013 size şu durumlardan birini sunacaktır.

 • Degraded
 • Unhealthy
 • Repairing
 • Disabled
 • Unavailable
 • UnInitialized

Get-HealthReport komutu ise size daha ayrıntılı bilgi sunabilir. Exchange 2013 için geliştirilmiş olan 65 healthset hakkında şu durum bilgilerini bulabilirsiniz.

 • Online
 • Partially online
 • Offline
 • Sidelined
 • Functional
 • Unavailable

Exchange 2013’de bulunan health setler ise şunlardır:

 1. ActiveSync
 2. ActiveSync.Protocol
 3. ActiveSync.Proxy
 4. AD
 5. Antimalware
 6. AntiSpam
 7. Autodiscover
 8. Autodiscover.Protocol
 9. Autodiscover.Proxy
 10. Calendaring
 11. CentralAdmin
 12. Clustering
 13. DAL
 14. Datamining
 15. DataProtection
 16. DiskController
 17. ECP
 18. ECP.Proxy
 19. Ediscovery.Protocol
 20. EDS
 21. EventAssistants
 22. EWS
 23. EWS.Protocol
 24. EWS.Proxy
 25. FfoQuarantine
 26. FIPS
 27. FrontendTransport
 28. HDPhoto
 29. HubTransport
 30. IMAP.Protocol
 31. MailboxMigration
 32. MailboxSpace
 33. MailboxTransport
 34. MessageTracing
 35. Monitoring
 36. MRS
 37. MSExchangeCertificateDeployment
 38. Network
 39. OAB
 40. OAB.Proxy
 41. Outlook
 42. Outlook.Protocol
 43. Outlook.Proxy
 44. OWA
 45. OWA.Protocol
 46. OWA.Protocol.Dep
 47. OWA.Proxy
 48. POP.Protocol
 49. ProcessIsolation
 50. Provisioning
 51. PublicFolders
 52. PushNotifications.Protocol
 53. RemoteMonitoring
 54. RPS
 55. RPS.Proxy
 56. RWS.Proxy
 57. Search
 58. Security
 59. SiteMailbox
 60. Store
 61. Transport
 62. TransportSync
 63. UM.CallRouter
 64. UM.Protocol
 65. UserThrottling

Bir health set içerisinde bulunan probe, monitör ve responderları ise şu komut ile bulabilirsiniz.

Get-MonitoringItemIdentity -Identity HealthSetIsmi -Server ExchangeServerIsmi | ft name,itemtype –AutoSize

Sunucuda kullanılan health set ve durumlarını bulmak için şu komutu kullanmanız yeterli:

Get-HealthReport –server ExchangeServerIsmi

Sorunlu olan health setleri bulmak için ise şu komutu kullanabilirsiniz:

Get-HealthReport -server ExchangeServerIsmi | where {$_.alertvalue -ne “healthy”} | ft –auto

Responder Throttling

Exchange 2013 CU2 öncesinde Responder’lara sunucu başına throttling uygulanıyordu. CU2 ile birlikte responderlar throttling açısından gruplandırıldı. Örneğin RestartService responder sadece sunucu üzerinde oluşuan durumlarda çalışırken, CU2 sonrası DAG’ın tamamında her 60 dakika’da bir maksimum 4 kere çalışabilir duruma geldi. Bu değerleri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:

RecoveryAction Enabled Per Server Per Group
Minutes Between Actions Max Allowed Per Hour Max Allowed Per Day Minutes Between Actions Max Allowed Per Day
ForceReboot True 720 N/A 1 600 4
SystemFailover True 60 N/A 1 60 4
RestartService True 60 N/A 1 60 4
ResetIISPool True 60 N/A 1 60 4
DatabaseFailover True 120 N/A 1 120 4
ComponentOffline True 60 N/A 1 60 4
ComponentOnline True 5 12 288 5 Large
MoveClusterGroup True 240 N/A 1 480 3
ResumeCatalog True 5 4 8 5 12
WatsonDump True 480 N/A 1 720 4

 

 

Yayınlayan: Serkan Varoğlu

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliğini bitirdim. Türkiye'de birçok farklı sektör ve firmada Sistem Yöneticiği yaptım. Bermudada 3 yıla yakın danışmanlık yaptıktan sonra şu anda İrlanda'da çalışma hayatıma devam ediyorum.