Exchange Server 2013 Managed Availability – Bölüm 3

closeBu yazı 4 yıl 2 ay 25 gün önce yayınlanmış olduğundan güncelliğini yitirmiş veya içeriğindeki bilgilerin geçerliliği kaybolmuş olabilir. Herhangi bir yanlış anlaşılmadan bu site sorumlu değildir.
  • Managed Availability – Bölüm 1’de Exchange Team tarafından alınan kararların ve Managed Availability yapısının nasıl planlandığını belirtmiştik.
  • Managed Availability – Bölüm 2’de Managed Availability ve Bileşenlerini genel olarak inceledik.

Bu bölümde managed availability ile ilgili olarak öncelikle health mailboxları inceleyeceğiz.

Health Mailbox Exchange 2013 ile gelen bir kavram. Bu mailboxlar monitoring işlemlerinde sorumlu mailboxlardır. Ortamınızdaki Health Mailboxları bulmak için şu komutu kullanabilirsiniz.

Get-Mailbox –monitor

Exchange her bir mailbox database için 2 tane Health mailbox oluşturur. İlki Public Folder health check ikincisi ise site mailbox health check için kullanılır. Exchange 2013 Health Mailboxları kullanarak her 5 dakika’da bir email göndererek mail akışını kontrol eder. Bu mailboxlara erişememesi durumunda Exchange sunucunuz Managed Availability işlemlerinde hatalar verecektir.

Bu mailboxlar için Active Directory’de oluşturulan kullanıcılar Microsoft Exchange System Objects > Monitoring Mailboxes OU altinda oluşturulur. Şu an için bu mailboxları ile ilgili sorun yaşıyorsanız en kolay yöntem bu mailboxları baştan oluşturmak.

Örnek olarak benim daha önce karşılaştığım bir problem de schema güncellemesi CU1 yüklerken düzgün yapılamadığından Health Mailboxlar yanlış OU’da bulunuyordu ve Microsoft Exchange Health Manager servisi Automatic olarak başlaması gerekirken server restart durumunda başlamıyordu. Servisi başlattığımda ise sorunsuz çalışıyordu.

4

Servisi başlattıktan sonra logları incelediğimde Exchange server’ın health mailboxları bulamadığı ve bu nedenle oluşturmaya çalıştığı görülüyordu.

5

Bu durumda Health Mailboxları baştan oluşturmak zorunda kaldım. Bunun için daha önceden yanlış OU içerisinde bulunan Health Mailboxları Active Directory’den sildim.

6

 

Bu işlemin ardından Microsoft Exchange Health Manager  servisini tekrar başlatım ve Health Mailboxlar olması gereken şekilde tekrar oluşturuldu.

7

 

Eğer ortamınızda AD yapınızda Monitoring Mailboxes OU bulunmuyorsa bu durumda Exchange 2013 hangi CU seviyesini kullanıyorsanız, şu komutu kullanarak AD schema güncellemesini tekrarlamanız gerekebilir.

Setup.exe /preparead /Iacceptexchangeserverlicenseterms

8

Journaling Sorunu

Health Mailboxlari le ilgili bir diğer önemli nokta ise; eğer Organization wide Journaling uyguluyorsanız Exchange 2013 mail akışı kontrolü için gönderilen mesajları da journaling’e alacaktır. Bu gereksiz binlerce mesaj sizin için sıkıntı oluşturabilir.

Bu sorunu aşmak için Microsoft’un önerdiği çözümleri uygulayabilirsiniz http://support.microsoft.com/kb/2823959 veya Jeff Guillet tarafından sunulmuş olan şu adımları izleyebilirsiniz.

Add “Ignore” as the value of the ExtensionCustomAttribute1 attribute on each HealthMailbox* object in Active Directory using the following command from the Exchange Management Shell:

Get-Mailbox -Monitoring | Set-Mailbox -ExtensionCustomAttribute1 'Ignore'

Use the Exchange Management Shell to create a new Dynamic Distribution Group using the following two commands:

New-DynamicDistributionGroup -Name 'Journaled Users' -Alias JournaledUsers -RecipientFilter {((((CustomAttribute1 -ne 'Ignore') -and (RecipientType -eq 'UserMailbox'))) -and (-not(Name -like 'SystemMailbox{*')) -and (-not(Name -like 'CAS_{*')) -and (-not(RecipientTypeDetailsValue -eq 'MailboxPlan')) -and (-not(RecipientTypeDetailsValue -eq 'DiscoveryMailbox')) -and (-not(RecipientTypeDetailsValue -eq 'PublicFolderMailbox')) -and (-not(RecipientTypeDetailsValue -eq 'ArbitrationMailbox')))}
Set-DynamicDistributionGroup -HiddenFromAddressListsEnabled $true

The commands above create an Exchange Dynamic Distribution Group called Journaled Users that contains all email enabled objects where the ExtensionCustomAttribute1 doesn’t equal Ignore.  It then hides the Dynamic Distribution Group from the Exchange address lists.  Note that users will not see this DDG in the list of groups they are members of.

Create a new journal mailbox to hold the journal reports and hide it from Exchange address lists.  In this example, I call it Journal Mailbox.

Lastly, create a new Journal Rule that journals all emails for the Journaled Users DDG to a journaling mailbox called Journal All using the following command from EMS:

New-JournalRule -Name 'Journal All' -JournalEmailAddress 'journalmailbox@domain.com' -Scope 'Global' -Enabled $true -Recipient 'JournaledUsers@domain.com'

It’s important that you don’t update the Dynamic Distribution Group using the Exchange Management Console.  Doing so will update the DDG to a “precanned” RecipientFilter and the HealthMailbox* mailboxes will be journaled.

Health Mailbox ve Retention Policy

Health Mailboxlara retention policy uygulandığında farklı bir sorun ile karşılaşabilirsiniz. RecipientTypeDetails değeri Health Mailboxlar için MonitoringMailbox’tır. Eğer Retention Policy uygularsanız; örneğin 3 dünden fazla mesaj tutmasın gibi. O zaman RecipientTypeDetails Health Mailboxlar için UserMailbox olarak değişiyor ve bu mailboxları tam işlevini kaybediyor bu nedenle Health Mailboxlarda Retention Policy uygulamanızı şu an için önermiyorum.

 

Yayınlayan: Serkan Varoğlu

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliğini bitirdim. Türkiye'de birçok farklı sektör ve firmada Sistem Yöneticiği yaptım. Bermudada 3 yıla yakın danışmanlık yaptıktan sonra şu anda İrlanda'da çalışma hayatıma devam ediyorum.