Exchange 2010 Edge Transport Server – Kurulum

closeBu yazı 6 yıl 4 ay 4 gün önce yayınlanmış olduğundan güncelliğini yitirmiş veya içeriğindeki bilgilerin geçerliliği kaybolmuş olabilir. Herhangi bir yanlış anlaşılmadan bu site sorumlu değildir.

Exchange 2010 Edge Transport Server – Genel Bakış yazısında genel olarak Exchange 2010 Edge Transport Rolünden genel olarak bahsetmiştim. Bu bölüm Edge Transport rolünün kurulumunu anlatacağım.

Benim şu anda yapılandırdığım demo ortamım şu şekilde:

Bu yapıda şu ana kadar Edge Sunucum hariç diğer bütün sunucularım devrede.

Edge Transport Sunucumun kurulumlarına başlamadan önce nasıl bir network konfigurasyonu kullandığımı açıklayayım.

Edge Transport sunucumu DMZ’de yapılandıracağımdan iki NIC tanıtılmış durumda bir tanesi iç network tarafına bir diğeri ise internet bacağını oluşturuyor. Internet bacağını oluşturacak olan NIC firewall üzerinden gerçek IP için NAT’lanmış durumda ve bu gerçek IP, dış DNS sunucumda MX kaydının IP adresi olarak ayarlanmış durumda. Bu sayede dışarıdan gelen mesajlar MX kaydıma bakıp IP adresine geldiklerinde Exchange Edge Internet bacağından bu istekler karşılanacak ve iç bacaktan HUB Transport sunucuma iletilecek.

Exchange 2010 sunucularımı ve Global Catalog sunucumun isimlerinin çözümünü sağlamak gerekiyor. Ping veya NSLOOKUP kullanabiliriz. Sunucum DMZ’de ve LAN da olduğundan ve Active Directory’e üye olmadığından iç bacak için kullandığım NIC’e DNS suffix ekledim. Eğer DNS sunucu erişiminiz yok ise o zaman Edge sunucunuzda HOSTS dosyasına gerekli kayıtları girebilirsiniz. Buna ek olarak iç DNS üzerinde Edge Transport sunucunuzun isim çözümlenmesinin sağlanması için bir A kaydı oluşturmanız gerekiyor.

Firewall üzerinde aşağıdaki portların açık olması gerekiyor. Bu portlara ek olarak internetten Edge Transport sunucunuza 25 portundan erişilebiliyor olması gerekiyor.

Açıklama Gereken Port Varsayılan Authentication Desteklenen Authentication Encryption Desteği
Hub Transport server ‘dan Edge Transport server’a 25/TCP (SMTP) Direct trust Direct trust Evet, TLS Kullanılarak
Edge Transport server’dan Hub Transport server’a 25/TCP (SMTP) Direct trust Direct trust Evet, TLS Kullanılarak
Edge Transport server’dan Edge Transport server’a 25/TCP SMTP Anonymous, Certificate Anonymous, Certificate Evet, TLS Kullanılarak
Microsoft Exchange EdgeSync service from Hub Transport server to Edge Transport server 50636/TCP (SSL) Basic Basic Evet, LDAP over SSL kullanılarak

*Hepsi varsayılan durumda encryption kullanır.

Bu altyapıyı hazırladıktan sonra Edge sunucumuzun kurulumuna geçebiliriz.

Not: Windows 2008 R2 sunucumun üzerine henüz Exchange kurulumunda gerekli olan herhangi bir güncelleme yüklemedim. Kurulum sırasında karşınıza çıkabilecek bu tür ufak ihtiyaçları göstermek amaçlı olarak bu kurulumları da bu makale içerisinde bulabileceksiniz.

Exchange 2010 kurulumunun ilk adımı olan .Net Framework 3.5’ü yüklememiz gerekiyor bunun için Powershell kullanarak

Import-Module ServerManager
 Add-WindowsFeature NET-Framework

Komutları ile kurulumu yapıyoruz.

Exchange Server 2010 Setup’ını çalıştırıyoruz.

3ncü adımda demo ortamında ben “Install only Languages from the DVD” ile ilerledim. Dili özelliklerini seçtikten sonra 4ncü adımda Install Microsoft Exchange’i seçiyoruz.

Installation Type ekranına kadar Next – Next ilerleyebilirsiniz. Installation Type ekranında “Custom Exchange Server Installation” seçeneğini seçip “Automatically Install Windows Server roles and features required for Exchange Server” opsiyonunu açtım. Bu kurulumu Exchange Server 2010 SP1 ile yaptığımdan bu opsiyon geldi. Eğer Exchange 2010 RTM kuruyorsanız bu seçenek gelmeyecektir ve Edge Transport rolü için

 Add-WindowsFeature RSAT-ADDS,ADLDS –Restart

Windows Featurelarını eklemeniz gerekecektir.

Readiness Check işlemleri yapıldı ve gerekli Windows Featurelar eklendi.

Kurulum Tamamlandı

Bu bölümde Exchange Server 2010 Edge Transport sunucumuzu kurduk.

Yayınlayan: Serkan Varoğlu

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliğini bitirdim. Türkiye'de birçok farklı sektör ve firmada Sistem Yöneticiği yaptım. Bermudada 3 yıla yakın danışmanlık yaptıktan sonra şu anda İrlanda'da çalışma hayatıma devam ediyorum.