Exchange 2010 Edge Transport Server – Cloned Configuration

closeBu yazı 6 yıl 7 ay 2 gün önce yayınlanmış olduğundan güncelliğini yitirmiş veya içeriğindeki bilgilerin geçerliliği kaybolmuş olabilir. Herhangi bir yanlış anlaşılmadan bu site sorumlu değildir.

Microsoft Exchange Server 2010 Edge Transport Server konfigurasyonunu Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) içinde tutar. Birden fazla Edge sunucuyu aynı site için kurabilirsiniz. Aynı konfigurasyonu bütün sunucularınızda uygulamak istiyorsanız  Cloned Configuration yapmanız mümkün.

Cloned Configuration kullanarak kurduğunuz Exchange Edge Sunucularınızda EdgeSync işlemini yapmanız gerekiyor. Bunun nedeni AD LDS’in içerisinden sadece konfigurasyonun Clone’a taşınıyor olması. Tam bir yapılanma için EdgeSync işleminin tekrar yapılması gerekiyor. Eğer EdgeSync sonrası Clone import işlemi yaparsanız birçok hata ile karşılaşabilirsiniz.

1. Clone Edge Transport Server kurmak için şu adımları izleyebilirsiniz.

2. Edge Transport sunucunuzu kurun ve gerekli isim çözümleme işlemlerini tamamlayın.
Aşağıdaki komutu kullanarak yapılandırdığınız Edge sunucunuzda (Ayarlarının Kopyası oluşturulacak sunucu) CloneConfigData XML dosyasını oluşturun. Bu script Exchange kurulum klasörünün altında bulunmaktadır.

./ExportEdgeConfig -CloneConfigData:”C:\\CloneConfigData.xml”

3. Oluşturulan bu XML dosyasını yeni kurduğunuz Edge Transport sunucunuza taşıyın.

4. CloneConfigData dosyasını aşağıdaki komutu kontrol ettirin. Bu işlem tamamlandığında bir AnswerFile oluşturulacak ve bunun içerisinde eğer sadece kaynak sunucunuza özel bir ayar varsa yazılacak. Bu ayarlara olması gereken değerleri verin ve kaydedin. Eğer hiçbir hata yoksa dosya içerisinde herhangi bir ayar bulunmayacaktır. (<MachineSpecificSettings></MachineSpecificSettings> değerleri dışında bir değer olmayacaktır.)

 ./ImportEdgeConfig -CloneConfigData:”C:\\CloneConfigData.xml” -IsImport $false -CloneConfigAnswer:”C:\\CloneConfigAnswer.xml”

5. Clone dosyanınızı Import edin.

 ./ImportEdgeConfig -CloneConfigData:”C:\\CloneConfigData.xml” -IsImport $true -CloneConfigAnswer:”C:\\CloneConfigAnswer.xml”

Bu işlem ile birlikte taşınan değerler şunlardır:

  • ReceiveProtocolLogPath
  • SendProtocolLogPath
  • MessageTrackingLogPath
  • PickupDirectoryPath
  • RoutingTableLogPath
  • Transport agent-related information that includes the status and priority settings of each transport agent.
  • All Send connector-related information. If any Send connectors are configured to use credentials, the password is written to the intermediate XML file as an encrypted string. You can use the -key parameter with the ImportEdgeConfig.ps1 and ExportEdgeConfig.ps1 scripts to specify the 32-byte string to use for password encryption and decryption. If you don’t use the -key parameter, a default encryption key is used.
  • Receive connector-related information. To modify the local network binding and port properties, you must modify the configuration information in the answer file that’s created in the validate configuration step.
  • Accepted domain configuration.
  • Remote domain configuration.
  • IP Allow list information. Only the IP Allow list entries that were manually configured by the administrator are exported.
  • IP Block list information.
  • Content filter configuration.
  • Recipient filter configuration.
  • Address rewrite entries.
  • Attachment filter entries.

Şu değerler Clone işlemi ile birlikte gelmeyecektir.

  • ClearCategories
  • GenerateCopyOfDSNFor
  • InternalSMTPServers
  • JournalingReportNdrTo
  • MaxDumpsterSizePerStorageGroup
  • MaxDumpsterTime
  • MaxReceiveSize
  • MaxRecipientEnvelopeLimit
  • MaxSendSize
  • TLSReceiveDomainSecureList
  • TLSSendDomainSecureList
  • VerifySecureSubmitEnabled
  • VoicemailJournalingEnabled
  • Xexch50Enabled

Eğer bu değerlerde bir değişiklik yaptıysanız bu sunucu üzerinde de aynı değişiklikleri yapmanız gerekiyor.

Yayınlayan: Serkan Varoğlu

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliğini bitirdim. Türkiye'de birçok farklı sektör ve firmada Sistem Yöneticiği yaptım. Bermudada 3 yıla yakın danışmanlık yaptıktan sonra şu anda İrlanda'da çalışma hayatıma devam ediyorum.