“Exceeded the maximum of 500 objects of type objtFolder” Hatası, Event ID: 9646

closeBu yazı 5 yıl 10 ay 1 gün önce yayınlanmış olduğundan güncelliğini yitirmiş veya içeriğindeki bilgilerin geçerliliği kaybolmuş olabilir. Herhangi bir yanlış anlaşılmadan bu site sorumlu değildir.

Microsoft Exchange Server’da object folder limiti varsayılan kurulumda 500’dür. Bu sayı aşıldığı zaman sunucu üzerinde aşağıdaki hatayı alırsınız.

Event ID: 9646
Type: Error
Source: MSExchangeIS
Description:
Mapi session “/o=First Organization/ou=Administrative Group/cn=Recipients/cn=svaroglu”
exceeded the maximum of 500 objects of type “objtFolder”.

Çözüm için bu sayıyı arttırmanız mümkün.

  1. Mailbox sunucunuz üzerinde Registry Editor’ı açın.
  2. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
  3. ParametersSystem altında yeni bir Key oluşturun:  MaxObjsPerMapiSession
  4. MaxObjsPerMapiSession altında yeni bir DWORD oluşturun: objtFolder
  5. ve istediğiniz değere ayarlayın.

 

Hemen devreye almak isterseniz Microsoft Exchange Information Store servisini yeniden başlatabilirsiniz veya bir süre bekledikten sonra bu değer devreye girecektir.

 

Yayınlayan: Serkan Varoğlu

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliğini bitirdim. Türkiye'de birçok farklı sektör ve firmada Sistem Yöneticiği yaptım. Bermudada 3 yıla yakın danışmanlık yaptıktan sonra şu anda İrlanda'da çalışma hayatıma devam ediyorum.