Exchange 2007 Back Pressure Nedir?

closeBu yazı 6 yıl 10 ay 29 gün önce yayınlanmış olduğundan güncelliğini yitirmiş veya içeriğindeki bilgilerin geçerliliği kaybolmuş olabilir. Herhangi bir yanlış anlaşılmadan bu site sorumlu değildir.

Back Pressure Exchange 2007 Transport servisinin bulunduğu sunucularda sistem kaynak izleme özelliğidir. Bu özellik mevcut kullanılabilir hard disk alanı,  memory gibi önemli kaynakları izler ve mail akışının tamamen durmasını engellemek amacıyla yeni bağlantı veya mesaj kabul etme işlemlerini kaynak yeterlilik seviyesine göre belirler.

Back Pressure için genel ayarlar EdgeTransport.exe.config dosyasında bulunur.

Parametre Tanım
EnableResourceMonitoring Varsayılan değeri TRUE. Backpressure’ı kapatmak için bu değer FALSE olarak ayarlanır. Backpressure’ı kapatmak önerilmeyen bir yöntemdir.
ResourceMonitoringInterval Bu parametre ne sıklıkta kaynak seviyelerinin kontrol edileceğini belirtir. Varsayılan degğer 2 saniyedir. (00:00:02) 1-30 saniye arasında ayarlanabilir.

 Kaynak kullanımı 3 seviyeden oluşur:

 • Normal
 • Medium (Orta)
 • High (Yüksek)

Back Pressure için aşağıdaki kaynaklar kontrol edilir:

 • Queue database’inin bulunduğu diskteki boş alan yüzdesi.
 • Queue database transaction loglarının bulunduğu diskteki boş alan yüzdesi.
 • Memory’de bulunan Uncommitted Message Queue Database Transactions sayısı.
 • EdgeTransport.exe tarafından kullanılan memory yüzdesi.
 • Bütün işlemler tarafından kullanılan memory yüzdesi.

Queue database’inin bulunduğu diskteki boş alan yüzdesinin hesaplanması.

Queue database’inin High Değeri varsayılan ayarlarda şu formül ile hesaplanmaktadır.

100*(hard disk kapasitesi – sabit değer) / hard disk kapasitesi

Örnek: Exchange 2007 SP1 bir sunucuda 5 GB lık bir Queue Database diski için 100 * (5000 -500) / 5000 = %90. Diskteki kullanılan alan %90’ı geçtiği zaman kaynak kullanım seviyesi High olacaktır. Medium seviyesi bu değerin %2 altıdır. Bu örnek için bu değer %88’dir.

Formüldeki sabit değer Exchange 2007 RTM için 4 GB, Exchange 2007 SP1 için 500 MB’dır.

Varsayılan değerleri değiştirmek için EdgeTransport.exe.config dosyasında aşağıdaki değerleri ayarlamak gerekiyor:

Parametre Varsayılan Değer Kabul edilen değer aralığı
PercentageDatabaseDiskSpaceUsedHighThreshold 0. (Varsayılan formül geçerli) 3 – 100 arası
PercentageDatabaseDiskSpaceUsedMediumThreshold 0. (Varsayılan formül geçerli) – %2 3 – 100 arası. PercentageDatabaseDiskSpaceUsedHighThreshold değerinden düşük olmalı.
PercentageDatabaseDiskSpaceUsedNormalThreshold 0. (Varsayılan formül -%4) 3 – 100 arası. PercentageDatabaseDiskSpaceUsedMediumThreshold değerinden düşük olmalı.

Queue database transaction loglarının bulunduğu diskteki boş alan yüzdesinin hesaplanması.

Transaction loglarının varsayılan yeri: C:\Program Files\Microsoft\ExchangeServer\TransportRoles\data\Queue. Bu yeri EdgeTransport.exe.config dosyasındaki QueueDatabaseLoggingPath parametresinden değiştirebilirsiniz.

DatabaseCheckPointDepthMax için varsayılan değer 20 MB’dır. Bu değer EdgeTransport.exe.config dosyasından değiştirilebilir.

100*(hard disk kapasitesi – 25*DatabaseCheckPointDepthMax) / hard disk kapasitesi

Varsayılan değerleri değiştirmek için EdgeTransport.exe.config dosyasında aşağıdaki değerleri ayarlamak gerekiyor:

Parametre Varsayılan Değer Kabul edilen değer aralığı
PercentageDatabaseLoggingDiskSpaceUsedHighThreshold 0. (Varsayılan formül geçerli) 3 – 100 arası.
PercentageDatabaseLoggingDiskSpaceUsedMediumThreshold 0. (Varsayılan formül geçerli) – %2 3 – 100 arası. PercentageDatabaseLoggingDiskSpaceUsedHighThreshold değerinden düşük olmalı.
PercentageDatabaseLoggingDiskSpaceUsedNormalThreshold 0. (Varsayılan formül -%4) 3 – 100 arası. PercentageDatabaseLoggingDiskSpaceUsedMediumThreshold değerinden düşük olmalı.

Memory’de bulunan Uncommitted Message Queue Database Transactions sayısı.

Mesajlar transaction loglara yazılana kadar Memory’de tutulur. Memoryde biriken bu işlere version buckets adı verilir. Version Buckets değerlerine göre kaynak kullanımı Back pressure’a neden olabilir.

Varsayılan değerleri değiştirmek için EdgeTransport.exe.config dosyasında aşağıdaki değerleri ayarlamak gerekiyor:

Parametre Exchange 2007 RTM Varsayılan Değer Exchange 2007 SP1 Varsayılan Değer Kabul edilen değer aralığı
VersionBucketsHighThreshold 100 200 1 – 8000 arası
VersionBucketsMediumThreshold 60 120 1 – 8000 arası. VersionBucketsHighThreshold değerinden düşük olmalı.
VersionBucketsNormalThreshold 40 80 1 -8000 arası. VersionBucketsMediumThreshold değerinden düşük olmalı.

EdgeTransport.exe tarafından kullanılan memory yüzdesi.

Toplam fiziksel memory’nin %75’i veya 1 TB (Hangisi daha küçük ise o kabul edilir.)

Varsayılan değerleri değiştirmek için EdgeTransport.exe.config dosyasında aşağıdaki değerleri ayarlamak gerekiyor:

Parametre Varsayılan Değer Kabul edilen değer aralığı
PercentagePrivateBytesUsedHighThreshold 0. (Varsayılan değer %75) 3 – 100 arası
PercentagePrivateBytesUsedMediumThreshold 0. (Varsayılan değer %73) 3 – 100 arası. PercentagePrivateBytesUsedHighThreshold değerinden düşük olmalı.
PercentagePrivateBytesUsedNormalThreshold 0. (Varsayılan değer %71) 3 – 100 arası. PercentagePrivateBytesUsedMediumThreshold değerinden düşük olmalı.

Bütün işlemler tarafından kullanılan memory yüzdesi.

Varsayılan değer %94’tür.

Bu değerin üzerine çıkılması durumunda Dehyrdation denilen ve mesajların MIME içeriğini memory’den çıkarılmasını sağlayan işlem başlar.

Varsayılan değerleri değiştirmek için EdgeTransport.exe.config dosyasında aşağıdaki değerleri ayarlamak gerekiyor:

Parametre Varsayılan Değer Kabul edilen değer aralığı
DehydrateMessagesUnderMemoryPressure TRUE TRUE veya FALSE
PercentagePhysicalMemoryUsedLimit 94 3 – 100 arası

 Back Pressure nasıl uygulanır: (Varsayılan değerler kullanılması durumunda)

1. Evre
PercentagePrivateBytesUsedNormalThreshold parametresi %71 üzerine çıktığı zaman Garbage collection işlemi başlar. (Memory’de bulunan kullanılmayan objelerin kaldırılması işlemi)
2. Evre
VersionBucketsNormalThreshold parametresi normal değerin üzerinde ise Memory’de tutulan mesajların Transaction Loglara yazılması sağlanmaya çalışılır.

3. Evre

Değerler kontrol edilir eğer değerler Normal’in üzerinde ise en yüksek değere göre işlem uygulanır. (Kaynaklardan bir tanesi High ise o zaman High için belirlenen aksiyonlar uygulanır.)

Hub Transport Sunucu Etkisi:

Kaynak Kullanım Seviyesi Hublar arası bağlantı Diğer Mesajlaşma Sunucuları Mailbox sunucularına mail alıp verme Pickup directory ve Replay directory dağıtımı İç Mail dağıtımı
Medium Izin Verilir Reddedilir Izin Verilir Reddedilir Çalışır
High Reddedilir Reddedilir Reddedilir Reddedilir Çalışmaz

Edge Transport Sunucu Etkisi:

Kaynak Kullanım Seviyesi Hub Sunucularından bağlantı Diğer Mesajlaşma sunucuları Pickup directory ve Replay directory dağıtımı
Medium Reddedilir Reddedilir Reddedilir
High Reddedilir Reddedilir Reddedilir

4. Evre

PercentagePrivateBytesUsedNormalThreshold parametresi %71 üzerinde ise ve Microsoft Exchange Transport Servisi yeniden başlatılırsa Submission Queue da bulunan mesajlar otomatik olarak işleme alınmaz.

VersionBucketsNormalThreshold parametresi Exchange 2007 RTM için 40,  Exchange 2007 SP1 için 80 değerinin üzerindeyse transport dumpster iptal edilir.

Diğer domainlere mesaj gönderimi durdurulur.

5. Evre

Bütün işlemler tarafından kullanılan memory yüzdesi belirtilen değerlerin üzerine çıkarsa:

 • Memory’den DNS cache temizlenir.
 • Dehydration oluşur..

 

Back Pressure Logları

Exchange 2007 RTM

 • Event log entry for changes in resource utilization level
  Event Type: Warning
  Event Source: MSExchangeTransport
  Event Category: Resource Manager
  Event ID: 15001
  Description: The resource pressure changed from Previous Utilization Level to Current Utilization Level.
 • Event log entry for constantly high resource utilization levels
  Event Type: Warning
  Event Source: MSExchangeTransport
  Event Category: Resource Manager
  Event ID: 15002
  Description: The resource pressure is constant at High.
 • Event log entry for changes in memory utilization level by the EdgeTransport.exe process
  Event Type: Warning
  Event Source: MSExchangeTransport
  Event Category: Resource Manager
  Event ID: 15003
  Description: Private bytes consumption changed from Previous Utilization Level to Current Utilization Level.

Exchange 2007 SP1

 • Event log entry for an increase in any resource utilization level
  Event Type: Error
  Event Source: MSExchangeTransport
  Event Category: Resource Manager
  Event ID: 15004
  Description: Resource pressure increased from Previous Utilization Level to Current Utilization Level.
 • Event log entry for a decrease in any resource utilization level
  Event Type: Information
  Event Source: MSExchangeTransport
  Event Category: Resource Manager
  Event ID: 15005
  Description: Resource pressure decreased from Previous Utilization Level to Current Utilization Level.
 • Event log entry for critically low available disk space
  Event Type: Error
  Event Source: MSExchangeTransport
  Event Category: Resource Manager
  Event ID: 15006
  Description: The Microsoft Exchange Transport service is rejecting messages because available disk space is below the configured threshold. Administrative action may be required to free disk space for the service to continue operations.
 • Event log entry for critically low available memory
  Event Type: Error
  Event Source: MSExchangeTransport
  Event Category: Resource Manager
  Event ID: 15007
  Description: The Microsoft Exchange Transport service is rejecting message submissions because the service continues to consume more memory than the configured threshold. This may require that this service be restarted to continue normal operation.

Kaynak

Yayınlayan: Serkan Varoğlu

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliğini bitirdim. Türkiye'de birçok farklı sektör ve firmada Sistem Yöneticiği yaptım. Bermudada 3 yıla yakın danışmanlık yaptıktan sonra şu anda İrlanda'da çalışma hayatıma devam ediyorum.