Bütün Exchange Servislerini Restart Etmek İçin

closeBu yazı 6 yıl 8 ay 20 gün önce yayınlanmış olduğundan güncelliğini yitirmiş veya içeriğindeki bilgilerin geçerliliği kaybolmuş olabilir. Herhangi bir yanlış anlaşılmadan bu site sorumlu değildir.

Bazı durumlarda Exchange Server servislerinin tamamını restart etmek gerekibiliyor. Bu tür durumlarda bütün çalışan Exchange servisleri restart etmek için:

$services = Get-Service | ? { $_.name -like “MSExchange*” -and $_.Status -eq “Running”} foreach ($service in $services) {Restart-Service $service.name -Force}

veya başlama durumu Automatic olan ve çalışan bütün Exchange Servislerini restart etmek için:

 $services = get-wmiobject win32_service | ? {$_.name -like “MSExchange*” -and $_.StartMode -eq “Auto”} foreach ($service in $services) {Restart-Service $service.name -Force}

komutlarını kullanabilirsiniz.

Kaynak

Yayınlayan: Serkan Varoğlu

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliğini bitirdim. Türkiye'de birçok farklı sektör ve firmada Sistem Yöneticiği yaptım. Bermudada 3 yıla yakın danışmanlık yaptıktan sonra şu anda İrlanda'da çalışma hayatıma devam ediyorum.